Uslovi kupovine

Prodavac

Basket Zdravija Hrana Made By Hand d.o.o. Stara Pazova - Golubinci, ul. Putinačka br. 17, 22308 Golubinci, Republika Srbija, matični broj 21170852, PIB 109374900, delatnost: 1072 – proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača, internet prezentacija www.basket.co.rs , kontakt telefon 061/1159211, kontakt mail [email protected]

Cena proizvoda

Cene proizvoda su izražene u dinarima sa uračunatim troškom PDV-a i nema skrivenih troškova.
Troškovi dostave nisu uračunati u cenu proizvoda i istaknuti su posebno na pregledu porudžbine i računu.
U slučaju plaćanja virmanski ili uplatnicom troškovi uplate nisu uključeni u cenu.

Obeležavanje proizvoda

Proizvodi su prikazani opisno i fotografijama.
Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode, te ne moraju uvek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet porudžbine.
Rok trajanja označen je da pakovanjima robe.

Kada je ugovor zaključen

Kupovina se smatra završenom tek kada kupac poruči robu. 
Ukoliko poručenu robu platite putem platne kartice, Prodavac će vam na mail adresu poslati potvrdu o zaključenom ugovoru.
Ukoliko izaberete plaćanje virmanski po predračunu ili uplatnicom, Prodavac će vam na mail poslati potvrdu da je ugovor zaključen ali će isporuka biti izvršena tek nakon što uplata bude evidentirana na računu Prodavca.

Plaćanje

Plaćanje može biti:

  • Platnim karticama

  • Putem uplatnice

  • Virmanskom uplatom

  • Pouzećem

U slučaju plaćanja platnom karticom, prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu Prodavca. 

Pravo na odustanak od ugovora

Imate pravo da u roku od 14 dana od dana isporuke naručene robe odustanete od kupovine.
Ukoliko se odlučite za odustanak dovoljno je da popunjeni obrazac odustanka od ugovora posaljete mail na adresu prodavca [email protected] .
Obrazac odustanka od ugovora biće vam dostavljen zajedno sa potvrdom o uspešnoj kupovini na mail adresu kao i u pisanoj formi prilikom isporuke robe. 

Posledice odustanka od ugovora

U slučaju odustanka od ugovora dužni ste da bez odlaganja a najkasnije u roku od 14 dana od dana odustanka vratite primljenu robu neošćetećenu i zapakovanu kao i da snosite troškove isporuke i troškove preuzimanja robe i vraćanja prodavcu. 
U slučaju da ne možete da vratite robu dužni ste da platite robu ili njen deo koji niste u mogućnosti da vratite.
Prodavac u roku od 14 dana od dana odustanka vama vraća iznos koji ste platili na ime kupoprodajne cene eventualno umanjen za iznose troškova ili vrednosti robe koje ste dužni da snosite. Prodavac ovu svoju obavezu može odložiti dok ne vratite primljenu robu. 

Rok i troškovi dostave

Rok dostave je dva do pet radna dana od dana kada uplata bude evidentirana na računu Prodavca.
Isporuka se vrši na teritoriji Republike Srbije bez Kosova i Metohije.
Dostava se obavlja kurirskom službom i dodatno se naplaćuje.
Dostava se obavlja kurirskom službom i dodatno se naplaćuje osim ukoliko nije izričiti napomenuto da se ne neplaćuje. 
Dostava se obavlja u skladu sa uslovima korištenja usluga kurirske službe AKS EXPRESS KURIR DOO , a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda kuririskoj službi.
Paket nije moguće otvarati ili pregledati pre preuzimanja, plaćanja i evindetiranja. Sadržaj je potrebno pregledati odmah po prijemu pošiljke. U slučaju uočenih nepravilnosti Kupac treba da pozove službu za reklamacije. Naknadne reklmacije na oštećenje paketa u transportu neće biti uvažene.

Reklamacije

Kupac ima pravo na reklamaciju i povrat robe u slučajevima kada mu je isporučena roba koja nije naručena, roba kojoj je istekao rok trajanja ili robe koja ima grešku ili oštećenja a koja nisu nastala u transportu.
U slučaju da Prodavac utvrdi da je važa reklamacija osnovana on će u roku od 15 dana od dana primljene reklamacije zameniti proizvod ili vratiti celokupan plaćeni iznos uz raskid ugovora. 
Ukoliko ustanovi da reklamacija nije važeća Prodavac će o tome obavestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primljene reklamacije.
U slučaju opravdane reklamacije trošak zamene sa novim proizvodom u potpunosti snosi Prodavac.
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava Kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Prodavac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. 

Intelektualna svojina

Internet prodavnica www.basket.co.rs vlasništvo je Basket Zdravija Hrana Made By Hand d.o.o. Stara Pazova - Golubinci, ul. Putinačka br. 17, 22308 Golubinci, Republika Srbija.
Svi materijali koji se nalaze na internet stranici www.basket.co.rs predstavljaju zaštićeno pravo intelektualne svojine nosioca Basket Zdravija Hrana Made By Hand d.o.o. Stara Pazova - Golubinci i ne mogu se koristiti bez saglasnosti nosioca. Svako neovlašćeno korišćenje intelektualne svojine nosioca povlači građansku I krivičnu odgovornost.

Obaveza prihvatanja uslova

Da biste mogli da izvršite porudžbinu i kupovinu potrebno je da potvrdite da ste upoznati sa ovim obaveštenjem o uslovima kupovine.

Politika privatnosti

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Obrada podataka u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora Basket Zdravija Hrana Made By Hand d.o.o. Stara Pazova – Golubinci, ul. Putinačka br. 17, 22308 Golubinci, („Društvo“) rukovalac je ličnih podataka kupca proizvoda Društva koji se prikupljaju i obrađuju u cilju zaključenja i ispunjenja ugovora o prodaji robe. Obrada podataka se vrši na osnovu ugovora i bez prikupljanja i obrade ličnih podataka kupaca Društvo nije u mogućnosti da zaključi i ispuni obaveze iz ugovora.. Ove podatke Društvo čuva 10 godina nakon ispunjenja ugovora, uz primenu svih adekvatnih tehničkih i organizacionih mera zaštite podataka u skladu sa zakonom i internim aktima Društva.
Lične podatke kupaca Društvo prosleđuje:

  • svojim zaposlenima koji po zakonu i prirodi posla koji obavljaju moraju imati pristup tim podacima kao i trećim licima sa kojima Društvo ima zaključen ugovor a za potrebe ispunjeja ugovora o prodaji;

  • ovlašćenim državnim organima na njihov zahtev.

Prenos podataka se vrši na osnovu na osnovu preduzetih adekvatnih mera zaštite u vidu standarne ugovorene klauzule, osim u slučaju prenosa podataka ovlašćenim državnim organima kojima se podaci dostavljaju na osnovu zakona.

Obrada podataka u marketinške svrhe

Društvo lične podatke kupaca i to: ime i prezime, broj telefona, adresu elektronske pošte, adresu prebivališta obrađuje u cilju obaveštavanja o promocijama i ponudama svojih proizvoda. Podatke koje obrađuje u ovu Društvo čuva pet godina, odnosno do opoziva saglasnosti, uz primenu svih adekvatnih tehničkih i organizacionih mera zaštite podataka u skladu sa zakonom i internim aktima Društva.

Vaša prava

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo na: opoziv saglasnosti, pravo na pristup, pravo na ispravku i dopunu, pravo na brisanje, kao i prava na ograničenje obrade podataka, pravo na prigovor i pravo na prenosivost podataka.

Ukoliko se obrada podataka o ličnosti vrši na osnovu prethodno date saglasnosti, ta saglasnost se može opozvati u svakom trenutku u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Opoziv saglasnosti neće uticati na dopuštenost obrade na osnovu saglasnosti pre opoziva.

Ukoliko smatra da je obrada podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Za pitanja koja se tiču obrade vaših ličnih podataka možete nas kontaktirati putem:

  • broja telefona: 063/115-92-11,

  • e-mail adrese: [email protected],

  • pošte: Basket Zdravija Hrana Made By Hand d.o.o. Stara Pazova – Golubinci, ul. Putinačka br. 17, 22308 Golubinci.

Obrada podataka

Saglasnost za obradu podataka u marketinške svrhe

Da li se slažete da vaše lične podatke i to: ime i prezime, broj telefona, adresu elektronske pošte i adresu prebivališta Basket Zdravija Hrana Made By Hand d.o.o. Stara Pazova – Golubinci, ul. Putinačka br. 17 koristi da Vas obaveštava o promocijama i ponudama svojih proizvoda?

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.